Wycieczka wirtualna „Protestantyzm – Kościół Św. Trójcy”

Opis: Wirtualny spacer do kościoła Św. Trójcy. Poznaj historię polski wielowyznaniowej. Warszawski kościół ewangelicko-augsburski Św. Trójcy został zbudowany na mocy przywileju królewskiego wydanego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1777 roku. Był to pierwszy kościół protestancki w Warszawie.

Autorzy:ORE, Krzysztof Skłodowski, Katarzyna Mickiewicz

Licencja:CC BY SA 3.0

Poziom: Edukacja gimnazjalna